Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 339 загального типу
ЗВІТ КЕРІВНИКА


Звіт керівника
КЗО «Дошкільний навчальний заклад № 339» ДМР
перед педагогічним колективом,
батьками вихованців
та громадськістю за 2017-2018
навчальний рік
Підготувала
завідуюча ДНЗ № 339
Камалова Наталія Далгатівна.   Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю".

МЕТА:
-         подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом,
-         поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:
1.     Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління
навчальним закладом.
2.     Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання
керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Як завідувач КЗО "ДНЗ (ясла-садок) № 339 " ДМР, у своїй діяльності я керувалась Статутом нашого закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Посадовими обов’язками завідувача, законодавством України. Здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:
·         Конституція України;
·         Закон України "Про освіту"
·         Закон України "Про дошкільну освіту"
·         Закон України "Про мови в Україні"
·         Закон України "Про охорону дитинства"
·         Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні"
·         Конвенція ООН Про права дитини
·         Постанова КМ України "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"
·         Наказ МОН України від 11.08.2002 р. № 509 "Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах"
·         Спільний наказ МОЗ України, МОН України від 01.06.05р. №242/329 "Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах"
·         Наказ МОЗ України, МОН України від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»
·         Наказ МОН та МОЗ України № 298/227 від 17.04.2006р. «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»
·         Наказ МОН України від 28.10.2008р. №985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах» 
·         Наказ МОНМС України № 615 від 22.05.2012 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)»
·         програмою  « Дитина в дошкільні роки ».
:
Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
-         збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей,
-         формування їх особистості,
розвиток творчих здібностей та нахилів,
-         забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту,
-         виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.
Головною метою дошкільного закладу є :
- забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти.
Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 339 «Барвінок» розташований за адресою: 49041 м. Дніпро, Запорізьке шосе, 64, (т.: 765-90-96)
E-mail: dnz339@dnepredu.dp.ua, dnz339@i.ua.
КЗО «ДНЗ №339»ДМР  був створен 01.09.2007р. згідно рішення Дніпропетровської міської ради за № 23/18 від 10.08.2007р.
Дошкільний навчальний заклад розрахований на 110 місць.
На початок 2017-2018 навчального року у дошкільному закладі виховувалось 140 дітей. Працюючих груп – 6, з них:
-          Дві групи раннього віку;
         -         одна група молодшого віку;
-          дві групи середнього віку;
-          одна група старшого віку.
У 2017-2018 році 29 вихованців отримали дошкільну освіту і підуть до школи.
Упродовж 2017-2018 навчального року дошкільний навчальний заклад відвідувало в середньому 143 дитини.
Всі групи повністю укомплектовані згідно віку дітей та відповідно до вимог Закону «Про дошкільну освіту». Графік роботи груп дає можливість задовольнити запити батьків.
Режим роботи ДНЗ – п’ятиденний :
початок роботи - 7.30, закінчення - 18.00,
чергова група з 7.00 до 19.00.

АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ
ДНЗ № 339 «Барвінок» укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входять 13 педпрацівників: 1 завідувач, 1 вихователь – методист, 1 музичних керівник, керівник гуртка, вихователі.
.
Педагогічний колектив складається з 13 педагогів.
Освітній і кваліфікаційний рівень яких є таким:
три педагоги мають вищу педагогічну освіту;
три педагоги – вищу освіту;
п’ять педагогів – середню спеціальну педагогічну освіту;
два  педагоги – середню загальну освіту
Один педагог – спеціаліст вищої категорії ;
два педагоги – спеціаліст ІІ категорії, ;
чотири педагоги – спеціалісти.

За критерієм педагогічний стаж:
- до 3-х років – 4 педагоги;
- від 3 до 5 років – 2 педагоги
- від 5 до 10 років – 1 педагог
- від 10 до 15 років –2 педагоги
- від 15 до 30 років –  2 педагоги
- більше 30 років – 2 педагоги
З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. На протязі навчального року організовувалась допомога новим  вихователям Сидорчик С.М., Білик А.В., Простакішиній Ю.І,. з питань освітньо-виховної роботи з дітьми, в зв’язку з чим удосконалились теоретичні знання та практичні вміння педагогів.
У 2017/2018 н. р. педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну роботу педагогів. В методичному кабінеті систематизовано матеріал для допомоги педагогам з основних ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України.
УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
У 2017/2018 навчальному році заклад працював в 12-годинному режимі, з метою задоволення потреб батьків, було організовано роботу чергової групи в ранкові та вечірні години. До складу закладу входило 4 дошкільних груп  та 2 групи раннього віку.
Загальна кількість працівників -30, із них 13 - педагогічні працівники, 17 - технічний персонал.
Заклад укомплектовано кадрами у повному обсязі окрім педагогічних посад (1 вакантна ставка.)
Освітній рівень педагогів становить: 38% - повна вища освіта, 52% - неповна вища.
Обслуговуючий персонал з відповідною фаховою освітою.
Дошкільний заклад здійснює свою діяльність у підпорядкуванні департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
Органом громадського самоуправління дошкільного закладу є загальні збори колективу та батьків або осіб, що їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.
Створено органи самоврядування діяльності ДНЗ:
    .          профспілковий комітет;
    .          педагогічна рада;
    .          загальні збори батьків та членів трудового колективу;
·         комісія з атестації педагогічних працівників;
·         комісія з охорони праці;
·         комісія з надзвичайних ситуацій;
·         комісія з розслідування нещасних випадків;
·         комісія по оприбуткуванню матеріальних цінностей..
   Керівництво роботою ДНЗ здійснюється завідувачем, яка координує роботу всіх служб наказами різного характеру.
   Книги кадрових наказів і наказів з основної діяльності ведуться окремо. Розробка заходів щодо виконання рішень нормативних та інших документів ведеться своєчасно.
  Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмові звернень не надходило, на особистому прийомі у завідувача головними питаннями, порушеними під час бесід, є працевлаштування та оформлення дитини до дошкільного навчального закладу .
Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:
Комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису.
Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні. За наслідками обліку у закладі спланована та реалізується робота з батьками щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї. Вчасно надаються консультації для батьків
     Організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, є невід’ємною складовою успішного управління закладом. Кращі працівники були відзначені грамотами ДНЗ та преміями.
Я постійно дбала, щоб у дошкільному навчальному закладі були створені необхідні умови для вирішення загальноосвітніх та фізкультурно-оздоровчих завдань. Всі групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивально- ігрове середовище. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям та санітарним нормам.
З метою визначення рівня та вдосконалення навчально –виховного процесу адміністрацією під моїм керівництвом були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю вихователів та інших спеціалістів до роботи протягом робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.
У 2017-2018 навчальному році, очолюваний мною колектив закладу, працював творчо і відповідально. Адміністрацією закладу був проведений оперативний контроль стану підготовки до навчального року , виконання вимог режиму в ДНЗ, рівня педагогічної майстерності педагогів. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, семінари – практикуми, круглі столи тощо. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло підвищенню самооцінки.
Колектив під моїм керівництвом працював в інноваційному режимі, використовуючи нові педагогічні ідеї, запроваджуючи в освітню діяльність сучасні педагогічні технології і методики, проекти. Традиційно вихователі, які атестуються, провели ряд відкритих заходів, на яких присутні педагоги нашого закладу мали можливість обговорити, порадити, поділитися своїм досвідом. Розуміючи, що в наш час не можна працювати по-старому, я постійно стимулювала колектив на використання інноваційних технологій в освітньому процесі. Основним акцентом у освітньо - виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему самоосвіти та інноваційну технологію; дітям була надана можливість розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків у групах. Протягом навчального року були проведені всі сплановані внутрішньосадові  майстер – класи, педагогічні ради, методгодини. В їх підготовці брали активну участь члени творчої групи, працюючи над втіленням в освітньо – виховний процес інноваційних технологій у роботі з дошкільнятами.
В 2017 – 2018 навчальному році педагогічний колектив дошкільного навчального закладу проводив поглиблену роботу по вихованню у дітей патріотичних почуттів, культури поведінки та морально-етичних цінностей. З цього питання протягом жовтня - листопада мною і методистом проводився тематичний контроль до педради, під час якого вихователі підготували і провели ряд цікавих заходів, розробки яких поповнили скарбничку досвіду в методичному кабінеті .Було створено виставку малюнків «Мій рідний край», які діти виконали самостійно та спільно з батьками. Я сприяла організації виставки поробок з природного матеріалу «Осінь золота» .
Ще один тематичний контроль проведений до педради: «Стан мовленнєвого розвитку дітей» - це питання одне з пріоритетних для нашого закладу, цей розділ програми є актуальним для всіх дітей. З метою ефективнішого розвитку мовлення наші педагоги, співпрацюючи між собою, вводять в заняття нові технології. Фізінструктор Тимофєєва А.А, на заняттях проводила звукову гімнастику для розвитку мовленнєвого дихання.
Я дбаю про цікаве та насичене і змістовне дозвілля вихованців, тому постійно підтримую творчі ініціативи та задуми колег щодо проведення свят та розваг і навіть безпосередньо приймаю в них участь. Дуже цікаво, урочисто було проведено свято «День Дошкілля», який ми об’єднуємо з днем народження садочка. Діти отримали масу позитивних емоцій від проведених ігор, конкурсів, дискотеки, іменинного пирога. Дуже емоційно й весело була проведена фіз. інструктором, спортивна розвага «Веселі старти» для дітей всіх середніх груп, на якій діти та батьки схвильовано переживали за свої команди. В старшій групі проведено музичну розвагу( музичний керівник Білик Л.М,) з участю всіх вихователів «Колядуємо, Різдвяну зірку рятуємо!». Новорічний сценарій, насичений таночками, піснями та іграми – естафетами, а в старших групах ще й театралізованим казковим дійством, сприяли створенню піднесеного настрою та позитивних емоцій. Вперше ми провели «Місто-професій», від якої батьки та діти отримали масу позитивних емоцій, знання про професії своїх батьків, радості тому що, було незвично, по-домашньому просто і затишно, разом з мамою виконувати роботу, різні завдання, ігри .
Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через загальні батьківські збори
Всі наші заходи ми висвітлюємо на сайті закладу .

                    РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ЗІ ШКОЛОЮ
Я націлювала педагогічний колектив на постійну співпрацю з адміністраціями та вчителями шкіл № 137 відповідно до плану наступності у роботі ДНЗ та школи, виконання якого дотримувалися як вихователі, так і вчителі. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти полягала у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних, психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь.
Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователь знайомили дітей старшої групи з правилами поведінки учнів, читала літературні твори, проводила бесіди про школу, екскурсії до них. Відповідно школярі приходили та виступали виступами перед дошкільнятами.
Випускники нашого дитячого садка мають необхідну фізичну, інтелектуальну, особистісно – вольову готовність до шкільного життя, включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок. До школи у 2018 році підуть 29 наших випускників.

                          РЕЗУЛЬТАТИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
Методична робота закладу здійснювалась відповідно нормативно-правової документації, а саме: «Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція)»,  Комплексна освітня програма «Дитина в дошкільні роки», від 21.05.2012р №60, наказу  МОНУ  «Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу від 09.11.2010 №1070,

Методична робота з педагогічними кадрами у 2017/2018 навчальному році була спрямована на:
 підвищення професіонально-педагогічної культури педагогів;
 організації роботи щодо вивчення нормативних документів, інструктивно-методичних матеріалів;
 систематичне вивчення умов забезпечення психофізичного здоров’я та рівня розвитку вихованців ДНЗ відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та комплексної програми «Дитина в дошкільні роки»;
 формування інноваційної спрямованості в діяльності педагогів, що     виявляється в систематичному вивченні, узагальненні й розповсюдженні перспективного педагогічного досвіду, у роботі з упровадження досягнень педагогічної науки. Збагачення сучасними й новими педагогічними технологіями, методами виховання й навчання дошкільників;
 проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчої індивідуальності та творчого потенціалу дітей через гурткову роботу.
Аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ДНЗ показав, що серед різних форм  методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) більша частина носила науково-методичний і пізнавальний характер, сприяла розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.
Найважливішою формою підвищення рівня творчої та професійної майстерності педагогів була педрада. Проведені педради відзначались актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи (інтерактивні ділові ігри, ігрові та психологічні вправи, Брейн - ринги, «мозковий штурм», анкетування тощо).
Колектив ДНЗ №339 протягом 2017/208 навчального року працював над єдиною науково-методичною темою: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»
Пріоритетним напрямом обрано гуманітарний та музично- естетичний, морально-духовний для реалізації якого у заклад залучено фахівців – вихователі, музичний керівник. З метою поліпшення якості педагогічного процесу та реалізації варіативного змісту дошкільної освіти у роботі з дітьми  дошкільних груп було організовано роботу гуртків:
для середніх груп  груп №2; №5 (від 4 до 5 років)
з хореографії - 2 заняття на тиждень,
для старшої групи (від 5 до 6 років)
З хореографії - 2 заняття на тиждень,
«Мудрі шахи» - 1 заняття на тиждень.
В річному плані роботи було чітко визначено завдання і перспективні напрямки в роботі, який затверджено педагогічною радою ДНЗ №339 в серпні 2017. Аналіз виконання поставлених завдань свідчить про те, що колектив закладу працював креативно:
            1. Створено належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.
1.1. Поповнено інформаційно-методичну базу ДНЗ №339 навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році.
1.2. Поповнено та ефективно використовувався методичний фонд літератури, аудіо- та відеоматеріалів.
1.3. Створено умови для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу.
1.4. Педагоги вільно вибирали форми організації методичної роботи, які максимально враховували їхні потреби, запити та інтереси.
            2. Методична діяльність дошкільного навчального закладу будувалась на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій, науковості, гнучкості і прогностичності роботи з педагогічними кадрами, безперервності їх фахового вдосконалення.
            3. Методична робота дошкільного навчального закладу  у 2017/2018 навчальному році була спрямована за такими напрямами:
Вдосконалення системи координації діяльності всіх ланок навчально-виховного процесу, внутрішньосадкового контролю, інформаційного та науково-методичного забезпечення діяльності ДНЗ.
Забезпечення умов для індивідуального розвитку дітей, досягнення ними рівня навченості з урахуванням їх пізнавальних інтересів, впровадження нових освітніх технологій навчання.
Створення умов для постійного професійного вдосконалення педагогічних працівників, підвищення їх майстерності, вивчення та впровадження в навчально-виховний процес кращих педагогічних досвідів.
4. Колектив ДНЗ №339 продовжував працювати над єдиною науково-методичною темою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»
Вся робота була направлена на вирішення основних завдань:
1.    Формувати здоров’язберігаючу компетентність дошкільників шляхом інтеграції валеологічних знань та основ безпеки життєдіяльності
2. Поглиблення роботи над формуванням зв’язного українського мовлення, використовуючи різні види діяльності дошкільників.
3. Продовжувати національно- патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини, формування основ трудового виховання  З. метою створення особистості дошкільника як активного суб’єкта громадянського суспільства.
4.       Підвищення методичної компетентності педагогів для забезпечення якості освітнього процесу. 
Методичний кабінет забезпечений навчально-методичною літературою з грифом МОНУ; періодичною пресою
Таким чином можна зробити висновок, що основні перспективні завдання на 2017/2018 навчальний рік виконані.
У 2017/2018 навчальному році не атестувалися
Адміністрацією закладу було відвідано 47 занять, режимних моментів у педагогів дошкільних груп. Порівняльний аналіз свідчить про зниження якості підготовки педагогів до розвивально-виховного процесу та погіршення рівня самоосвіти, підготовки до освітнього процесу. Суттєві недоліки виявлені під час аналізу проведення навчально-виховного процесу:
- недостатній рівень якості підготовки до навчально-виховного процесу;
- поверхове знання методик (особливо художньої літератури, образотворчого мистецтва, логіко-математичної діяльності);
- не дотримання вікових вимог Програми щодо наповнюваності змісту занять, методів і прийомів;
- недостатнє використання технічних засобів навчання.
На високому рівні - 8%, на достатньому - 80%, на середньому - 12%, на низькому – 0%.
Основні проблеми, які були з’ясовані під час вивчення результативності управлінського моніторингу - недосконалість підходів до системи наставництва щодо формування організаційних навичок нових вихователів; зниження якості  підготовки педагогів до проведення навчально-виховної роботи з  дітьми.
З метою вирішення завдання підвищення якості дошкільної освіти з розвитку дітей раннього та дошкільного віку були проведені: консультації, виставка – ярмарок педагогічних посібників, тематичне вивчення стану роботи з мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку та розвитку креативності дошкільників, стану освітньої роботи з молодшими дошкільнятами та дітьми раннього віку; 4 засідання педагогічної Ради у формі педради «колективного мислення» на тему «Зміст діяльності і завдання педагогічного колективу на 2017-2018н.р.» ; «Головний пріоритет - здорова дитина»; «Праця –як важливий засіб ранньої соціалізації дитини»; «Підсумки освітньо-виховної роботи за 2017-2018н.р.»
Моніторинг знань, умінь, навичок за лініями розвитку в групах дошкільного віку показав, що найменші показники належать таким освітнім лініям, як «Мовлення дитини», «Дитина у соціумі» та «Дитина у світі культури».
Пріоритетними у 2017/2018 навчальному році були і залишаються здоров’язберігаючі аспекти. Фізкультурно-оздоровча робота здійснювалась відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільному навчальному закладі». На заняттях з фізичної культури, під час прогулянок дотримувалась рухова активність дітей; проводилась ранкова гімнастика, Дні здоров’я, свята та розваги, Мала Олімпіада,  піші переходи,  індивідуальна робота з дітьми, фізкультурні паузи, естафети, змагання,   ритмічна  гімнастика, фізкультурні хвилинки, рухливі ігри, пальчикова гімнастика.
Разом з лікарем та медичною сестрою були розроблені заходи щодо  запобігання захворюваності та загартування дитячого організму з урахуванням температурного режиму у різні пори року.
Для зміцнення здоров’я, відповідно до віку та можливостей дітей, умов, створених для загартування у дошкільному закладі, використовувались різноманітні форми та методи загартування, впроваджуються інноваційні підходи, направлені на зміцнення здоров’я: елементи фізкультури за методикою М.М. Єфименка, гімнастика пробудження, комплекси вправ «Замість ліків – пальчики», ходіння босоніж по «стежці здоров’я», масажних килимках, по морських камінцях, ребристій дошці, по ґудзиках; обливання водою на свіжому повітрі у літній період, дихальна гімнастика для профілактики ГРЗ. Усі ці процедури проводились у теплий період систематично і є ефективними в комплексі, що дозволили підвищити дитячий імунітет.
Вихователі впродовж року проводили з дітьми цікаві заняття з «Дня здоров’я», яке проводилось один раз на тиждень на яких вчили дітей берегти своє здоров’я, дбати про нього, виховували здоровий спосіб життя. В дошкільному навчальному закладі постійно здійснювався контроль як за станом здоров'я дітей, так і за їх харчуванням. Забезпечити збалансований раціон дітей, це основна умова для підвищення опірності дитячого організму проти захворювань, для нормального росту і розвитку дітей.
Аналізуючи перспективне планування можна відмітити, що художньо-естетичному розвитку приділяється належна увага в освітньо-виховному  процесі. Музичні керівники Білик Л.М. вводить дітей у прекрасний світ музики, розвивають їхні творчі здібності. Добирають на заняттях такі музичні твори, які в доступній формі відбивають реальну дійсність.
Музичний керівник демонструє високий професійний рівень музичного виховання дошкільників, зв'язок музично-педагогічного процесу з усіма сферами дитячого життя з різними мистецькими діяльностями.
Музичний матеріал, запропонований музичними керівниками, відповідає віковим, психофізичним, мовленнєвим можливостям дітей, що забезпечує значний емоційний вплив на них музики. Діти виявляють активність у музично-естетичній атмосфері розваг і свят, вміють співпрацювати з дітьми й дорослими, співвідносити індивідуальне музичне виконавство з виконавством інших, радіють з власних і спільних музичних успіхів, дістають задоволення від спілкування з музикою. Сумісно з батьками було проведено багато свят : Осінній ярмарок,  ярмарок «Масляна», День матері, День незалежності України, свято «Закосичено», Осінні свята, день Святого Миколая, Новорічні свята, Різдвяні свята, лялькові постанови, літературно-художні вечора, музичні свята, свято  Першого дзвоника, День захисту дітей.

       У закладі проведено конкурс на кращу підготовку до нового навчального року, де були визначені переможці:    
І місце – групи № 2, 3 вихователі Заскалета О.І., Хлистова Л.О.;
ІІ місце – групи № 5- Литвиненко В.О.,
ІІІ місце – група № 1, 4 , 6 вихователі Герич В.М., Філіппова В.С.;
Желізна Г.Г

Слід відмітити, що педагоги поглиблено працюють за індивідуальними темами, підвищуючи свій професійний рівень.

№           ПІБ педагога                              Напрямок роботи
1 Герич Вікторія Миколаївна Вчимося  жити разом
2 Білик Людмила Миколаївна  Розвиток музичних здібностей дітей засобами музичних інструментів
3 Фомкина Ольга Степанівна Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку
4 Желізна Ганна Григорівна Адаптація дітей раннього віку
5 Тимофєєва Анжела Анатоліївна  Інноваційні технології в навчально-виховному процесі
6 Хлистова Лариса Олексіївна  Патріотичне виховання. Петриківська розпис
7 Заскалета Оксана Ігорівна Особливості організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дитячому садку
8 Литвиненко Віра Олександрівна Дитина і природа
9 Філіппова Вікторія Станіславівна Пальчикова гра - як один із засобів розвитку дрібної моторики рук
Важливими формами підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів ДНЗ є курсова перепідготовка. Так, протягом 2017/2018 навчального року підвищила свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації при ДОІППО вихователь Сидорчик С.М.
Організація контролю в дошкільному закладі була системною, послідовною згідно завдань річного плану. Усі суттєві питання були охоплені різними видами контролю: комплексною та тематичними перевірками, оперативним, епізодичним, порівняльним контролем, вибірковими перевірками, які були спрямовані на вивчення різних питань, на оцінку виконання завдань Базового компонента дошкільної освіти, на вивчення професійного рівня педагогів.
  Для якісної реалізації задачі з удосконалення роботи щодо практичної реалізації активних форм і методів формування здоров'язберігаючої компетентності дітей дошкільного віку було проведено тематичне вивчення «Забезпечення рухової активності дітей упродовж дня у групах раннього та молодшого дошкільного віку (листопад 2017 року), під час якого було виявлено, що педагоги закладу працюють системно та досягли певних результатів, а виявлені проблеми потребують доопрацювань.
При підведенні підсумків роботи за навчальний рік та порівнюючи з попереднім 2016/2017 навчальним роком можна відмітити покращення показників, щодо формування здоров’язберегаючої компетентності дошкільників, але в наступному навчальному році педагогічний колектив буде продовжувати роботу щодо урізноманітнення активних форм і методів формування  здоров’язберігаючої компетентності.
Для вирішення другого завдання щодо  формування мовленнєвої компетентності дітей в організованій та самостійній діяльності було проведено тематичне вивчення мовленнєвого розвитку дітей молодшого дошкільного віку (лютий 2018 року).
Особлива увага педагогів приділялась визначеним в минулому році інноваційним технологіям, які впливають на здоров’я та розвиток соціальної компетентності дітей.
Інноваційну технологію з піскової терапії (використовуються різні види піску: сухий, мокрий, кінетичний, кольоровий та на світловій пісочниці) впроваджує в роботу група№2 вихователь Заскалета О..І, з метою корекції та розвитку емоційно-вольової, пізнавальної сфер у дітей, а також вміння працювати не окремо, в своєму куточку, а всім разом в одному просторі. Діти вчились доповнювати один одного, працювати в команді, що впливало на їх соціалізацію
   Отже, педагогами створена система роботи з формування соціальної компетентності, яка включає в себе: соціоігрові заняття, «Ранкові зустрічі»  (проводе  вихователь гр.№4  Герич В.М. за програмою «Вчимося жити разом»  ), заняття в «Пісковій країні» (проводе вихователь гр.№2  Заскалета О.І )проект «Зустрічі з цікавими людьми» (організовує вихователь-методист).
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ІЗ СІМ’ЯМИ ВИХОВАНЦІВ.
Головним пріоритетом в практиці роботи нашого дошкільного навчального закладу на сучасному етапі є співпраця з родиною: гуманізація  стосунків між членами родини та працівниками дошкільного закладу, активне залучення сім’ї до навчально-виховного процесу. Співпраця з батьками ведеться за різними напрямами: анкетування і опитування на початку та в по закінченню навчального року, спільна робота з дітьми та вихователями, заняття за участю батьків, участь у виставках сімейних творчих робіт. 
Педагогічний колектив сприяє підвищенню педагогічної та психологічної компетентності батьків, використовуючи такі форми взаємодії закладу та родини: батьківські збори, консультації спеціалістів закладу (завідувача, вихователя-методиста, медичної сестри).
При вступі дитини до дошкільного навчального закладу укладаються угоди між закладом та батьками. Завідувач знайомить батьків зі Статутом закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, з режимом роботи, вимогами Базового компонента дошкільної освіти, порядком та термінами здійснення розрахунків за перебування дитини в дошкільному закладі, умовами утримання дітей та традиціями закладу.
          З метою проведення освітньо-просвітницької роботи серед батьків та створення умов для спільної роботи дошкільного закладу та родини у вихованні дітей були проведені:
• загальні батьківські збори,
• групові батьківські збори,
• консультації,  «школа для батьків», дні відкритих дверей тощо.
        Протягом року розглядались питання щодо навчання, виховання та розвитку дітей, питання щодо створення належних умов для перебування дітей у дошкільному закладі, організації літнього відпочинку.
Використовуються наочно-інформаційні методи, такі, як батьківські куточки, інформаційні стенди для батьків, тематичні газети («Обережно – вогонь!», «Правила дорожнього руху» та ін.), запрошення, оголошення, вітання.
Особливою популярністю у батьків є різні сумісні з дітьми виставки. Дуже важко було визначити кращі роботи на виставці овочево-квіткових композицій з теми: «Тихо осінь ходить містом …», дитячих робіт, конкурсів «Новорічні ялинки», «Великодні саморобки», « Україна –моя Батьківщина» «Світ дитячої творчості». Також кожного року батьки приймають активну участь сумісно з дітьми у проведені тематичних свят та розваг: свято-обряд «Закосичено», «Веселі перегони» ; «Осінній ярмарок»,  ярмарок «Масляна»,   « Школа професій» .

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ДНЗ
Колектив дошкільного закладу постійно працював над питаннями безпеки життєдіяльності дошкільників. Дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечної життєдіяльності дітей.
Робота з питань запобігання дитячому травматизму у дошкільному навчальному закладі здійснювалась відповідно до законів України «Про цивільну оборону», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших нормативно правових актів з питань безпеки життєдіяльності. В минулому навчальному році приділялася увага вихованню безпеки життєдіяльності дітей. Методична служба ДНЗ забезпечила допомогу вихователям щодо планування та організації роботи з питань безпеки організму та життєдіяльності дітей.
З метою формування основних моделей безпеки, під час виникнення побутових, природних та техногенних надзвичайних ситуацій з дітьми упродовж року проводились спеціальні заняття: «Уроки безпечного життя», бесіда-гра  на яку запрошували патрульну поліцію, розваги, театральні вистави, екскурсії до пожежної частини. У групах оформлені тематичні куточки щодо пропаганди безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки. У наявності дидактичні ігри, ілюстративний матеріал, наочні посібники. Протягом року цілеспрямовано велась робота за такими напрямами: «Дитина і вулиця», «Дитина і природа», «Дитина і побут», «Дитина і здоров’я».
Плідними та корисними для дітей були дні Тижня безпеки дитини, що проводився  з 23.04.2018 - 27.04.2018р. Відпрацювання у дітей практичних навичок безпеки дорожнього руху проходило сумісно з патрульною поліцією у музичної залі офіцери поліції провели для дітей  пізнавальну бесіду з вікториною та  іграми; були проведені розваги з даної тематики «Ми - пожежники», «Наш друг світлофор», «Стежинка пригод». Під час  проведення  Тижня безпеки було проведення тренування з практичним виходом дітей з будівлі дошкільного закладу згідно з евакуаційним планом. Для залучення дітей до вивчення та дотримання правил безпечної поведінки в природі, побуті були організовані театралізовані вистави «Ліса Аліса та Маша у безпеці», «Пригоди колобка».  Різноманітні форми роботи з дітьми  допомогли дітям отримати та поглибити знання з цього питання.
      Неможливо не відмітити участь ДНЗ у проведенні тижнів з безпеки життєдіяльності дітей, екологічного тижня, Дня ЦЗ, тижнів Дорожнього руху. Крім цілої низки заходів навчального спрямування, на практиці був відпрацьований порядок дій за сигналом «Увага всім». Персонал ДНЗ продемонстрував порядок проведення евакуації вихованців у захисну споруду.
Аналіз відвідуваних занять показав, що діти відповідно до вікових особливостей, на достатньому рівні володіють інформацією про безпеку та попередження виникнення пожежі, знають правила поведінки на вулиці, правила переходу дороги тощо.
Але ця робота потребує вдосконалення, більш уваги треба приділяти формуванню самостійних навичок щодо формування безпеки життєдіяльності, давати дітям більш практичних завдань для вироблення моделі поведінки в надзвичайних ситуаціях.  В групах старшого дошкільного треба обладнати куточки цивільного захисту.

       За 2017/2018 навчальний рік у закладі не зафіксовано випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу. Значно зменшилась кількість звертань за медичною допомогою в результаті мілких травм.

                                СОЦІАЛЬНА СЛУЖБА
З метою захисту прав неповнолітніх вихованців ДНЗ №339, сприяння формуванню моральних, загальнолюдських цінностей, аналізу процесу формування особистості, розвитку її нахилів та здібностей у закладі покладено обов’язки на вихователя-методиста Тимофєєву А.А,
Аналіз соціального паспорта:

з/п Пільгова категорія Кількість
  На початок року На кінець року
1. Діти - сироти 0 0
2. Переселенці 6 5
3. Діти з малозабезпечених сімей 1 1
4. Діти напівсироти 0 0
5. Діти з обмеженими можливостями 0 0
6. Діти з багатодітних сімей 5 5
7. Дитина - інвалід 2 2
9. Діти, батьки яких відбувають військову службу в зоні АТО 2 3

За 2017 – 2018  навчальний рік було проведено:
- Консультування індивідуальне – 12
- Консультування групове – 8
Перед педагогом соціальним поставлені завдання:
- Працювати над збагаченням середовища соціального розвитку дитини шляхом підвищення активності і відповідальності батьків і педагогів у вирішенні завдань соціального розвитку;
- Робота з сім'ями вихованців;
- Робота з педагогами дитячого закладу;
- Підготовка річних і місячних звітів; поповнення методичної скарбнички педагога соціального.
У ДНЗ здійснюється взаємодія родини і вихователів, постійний зв’язок з сім’єю. На батьківських зборах обговорювались різні питання. На засіданнях батьківського комітету обговорювались питання адаптації дітей до умов дитячого закладу, створення комфортних умов для дітей,  раціонального харчування, організацію освітньо – виховного процесу в групах, готовності сім’ї та дитини до школи, стиль родинних відношень, створення вдома ігрового середовища для дітей, гра в житті вашої дитини, спільної праці по благоустрою груп, території дитсадка. Також в дитячому садку проходило засідання яке мало консультативно – інформаційний характер психолого – педагогічного, медичного спрямування. Обговорювалися питання про дитячий садок, стилі батьківського виховання, моральне обличчя батька та матері.
РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН.
Робота зі зверненнями громадян в ДНЗ № 339 ведеться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».
Протягом 2017/2018 н.р. до завідувача закладу не було жодного письмового звернення.
Кількість звернень за змістом питань склала:

1. Влаштування дітей в заклад  - 18
2. Поліпшення матеріально-технічної бази. Ремонтні роботи  - 6
3. Організація харчування -  4
4 Інші (працевлаштування, роз’яснення щодо реєстрації
дитини в електронній черзі на вступ до дошкільного
навчального закладу тощо) - 12
5 Всього: 40 звернень
Усі порушені питання вирішені.

ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ
Організація харчування дітей у ДНЗ №339 здійснюється відповідно до  Інструкції з організації харчування у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227 (далі -Інструкція з організації харчування), враховуючи зміни, внесені спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 №202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» та інших відповідних нормативних документів.
          Харчування надається ТОВ "Контракт Продрезерв 5" в особі директора Авілко Ганни Олексіївни згідно договору № 272/С "Про закупівлю послуг та публічні кошти" від 05.03.2018р.
У закладі встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски на день, об'єм страв для дітей раннього та дошкільного віку, графіки видачі їжі, добові проби, призначено відповідальну особу за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медперсоналу та адміністрації.
Харчоблок, комора, система холодного та гарячого водопостачання, технологічне та холодильне обладнання в робочому стані. При складанні меню харчування було враховано:
- вікові групи (раннього віку; дошкільного віку);
- режим харчування (3-х разове).
Всі продукти харчування, що надходять, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються документами, що засвідчують їх якість. Зберігаються продукти харчування в спеціально облаштованій коморі, овочесховищі, холодильниках, де забезпечено дотримання санітарних норм, в тому числі товарне сусідство, температурний режим тощо. Дані про безпечність якості продуктів та термін їх реалізації систематично фіксується в Журналі бракеражу сирої продукції. Облік продовольчої сировини фіксується в Книгах складського обліку продуктів.
Вартість 1 дня харчування: 44 грн.30 коп. – вікова група дітей від 3-х до 6 (7) років;
27 грн.93 клп. – вікова група від 2-х до 3-х років.
Оплат для батьків 40%, а 60% міський бюджет.
Питання організації харчування дітей в дошкільному навчальному закладі знаходиться на постійному контролі з боку завідувача, медичної сестри, розглядалось на нарадах при завідувачу закладу, виробничих нарадах, батьківських зборах.
Пільговим харчуванням в 2017-2018 н.р. було охоплено 11 дітей, серед них:
- 5 дітям розмір плати за харчування зменшено на 50%;
- 6 дітей звільнені від сплати за харчування

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Дошкільний навчальний заклад має медичний кабінет, ізолятор для дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання в основному відповідає переліку оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу, переліку лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті ДНЗ для надання невідкладної медичної допомоги, Положенню про ізолятор ДНЗ, затверджених наказом МОНУ, МОЗУ від 22.09.2005 №1090/113.   
Захворюваність та відвідування
Пріоритетними у 2017/2018  навчальному році були і залишаються здоров’я зберігаючи аспекти. Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. Протягом навчального року медичною сестрою та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри
щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 75% до 94%.
Дозування фізичного навантаження на дитячий організм відбувалося відповідно до груп здоров'я й фізкультурних груп. Діти основній групи здоров’я займаються по основній програмі та виконують нормативи згідно з вимогами програми «Дитина в дошкільні роки», для дітей підготовчої групи здоров’я передбачено полегшення навантаження.
За результатами медичного огляду діти по групам здоров’я розподілені таким чином:
Показники
стану
здоров’я Група здоров’я Група по фізкультурі
     І   ІІ    ІІІ    Основна Підготовча    Спеціальна
Кількість дітей - - - 140 3 0
     % - - - 98% 2% 0

Порівняльний аналіз захворюваності дітей за основними показниками:
Показники 2016/2017
навчальний
рік 2017/2018 навчальний
рік

Пропущено днів по хворобі 
382,4 
382,9
Кількість випадків захворюваності 
37 
42
Пропущено по застудним захворюванням 
332,4 
232,9
Кількість випадків застудних захворювань 
32 
27
Середня кількість списочного складу дітей в закладі  141
143

Аналізуючи дані щодо проходження профілактичних оглядів перед вступом до закладу спостерігаємо у значної кількості дітей порушення функцій органів та систем організму, зокрема серцево-судинної системи, нервової системи, апарату зору, системи кровообігу, КМА, ЖКТ, стан фізичного розвитку таких дітей впливає у подальшому на загальні показники захворюваності дітей у закладі.
Більшість днів із загальної кількості днів по захворюваності складають застудні захворювання.
Досвід роботи колективу свідчить, що в нашому закладі 29-32% від загальної кількості дітей становлять діти, які часто хворіють. Переважно це діти віком від двох до чотирьох років і зазвичай вони хворіють на  застудні захворювання. Найбільше діти хворіють у перші місяці перебування в дошкільному закладі та під час ускладнення епідситуації під час епідемічного сезону грипу та ГРВІ в холодну пору року.
За 2017/2018 навчальний рік збільшилися всі показники по захворюваності на 1 дитину.
У зв’язку з високою мінливістю та агресивністю вірусів, погіршенням соціально-економічної ситуації в країні поступово відбувається збільшення кількості часто хворіючи дітей.
Серед дошкільних груп самий низький показник  днів пропущених по хворобі дітей у групі №3 – вихователь  Хлистова Л.О., самий високий в групі №6 - вихователь Філіппова В.С
Для профілактики застудних захворювань дітей у закладі запроваджена система оздоровчо-профілактичних заходів, яка діє протягом чотирьох років і, яку ми щороку переглядаємо та удосконалюємо.  Усі заходи проводяться протягом жовтня-квітня за схемою. Комплексна профілактика застудних захворювань передбачає не лише оздоровчо-профілактичні заходи в закладі. Тому проводиться просвітницька робота з батьками: індивідуальні та групові консультації, надаються рекомендації, яких вони мають дотримуватися для ефективної організації оздоровчо-профілактичних заходів та загартування дітей удома.
Аналіз стану здоров’я дітей на кінець навчального року
На кінець 2017/2018 навчального року:
На диспансерному обліку знаходяться 24 дітей – 16,8%, із них 3 – 2% дітей мають більше одного діагнозу.
Усього дітей за діагнозами Кількість дітей Відсоток із загальної кількості дітей
Новоутворення 0 0
Хвороби крові, кровотворних органів 0 0
Хвороби ендокринної системи 0 0
Хвороби нервової системи 0 0
Хвороби ока 1 0,6
Хвороби вуха 0 0
Хвороби системи кровообігу 4 2,7
Хвороби органів дихання 0 0
Хвороби органів травлення 6 4,1
Хвороби шкіри 0 0
Хвороби кістково-м’язової системи 10 6,9
Хвороби сечостатевої системи 3 2.0

У порівнянні з минулим навчальним роком середня відвідуваність дітьми закладу зменшилась на 0,2%.
Аналіз за останні 4-ри навчальні роки показує, що відсоток відвідуваності кожен рік зменшується у зв’язку із збільшенням кількості днів проведених по хворобі. На першому місці по відвідуваності група №3, №4 вихователі: Хлистова Л.О.; Герич В.М.; Білик А.В..
Причинами невідвідування дітьми дошкільного навчального закладу, окрім хвороби, є :
- збільшення днів проведених вдома за сімейними обставинами,
- перебуванням на домашньому режимі,
- відсутність потреби надавати довідку про причину невідвідування дитиною ДНЗ;
- неплатоспроможність батьків;
- перебування у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує ДНЗ;
- навчання батьків;
- безробіття;
- вагітність другою дитиною,
- відстороненням дітей від відвідування груп на період карантинів за поданням
Держсанепідслужби України.

       Медичне обслуговування в ДНЗ здійснювалось протягом року медичною сестрою Адамчук Т.В.. Планові лікарські огляди проводились чітко за графіком: у групі  дошкільного віку (старша) – один раз на рік (квітень) . Результати обстеження дітей доводились до відома батьків.
У кожній віковій групі,  наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким
проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час
фізкультурно-оздоровчої роботи.
    Медичний кабінет оснащена відповідно до «Положення про медичний кабінет
дошкільного навчального закладу» затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я
України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 та нормативних
вимог.  Вся обов’язкова медична документація велась своєчасно, за встановленою формою.
Отже пріоритетним завданням педагогічного колективу ДНЗ та медичної сестри на 2017/2018 н.р. залишається зниження показників захворюваності в ДНЗ, зміцнення
здоров’я дітей шляхом комплексного використання різноманітних здоров’язберігаючих
технологій, активних форм і методів формування здоров’язберегаючої компетентності
дошкільників.
З 1 червня дошкільний навчальний заклад працює за літнім режимом роботи. У
затвердженому плані роботи на літній оздоровчий період передбачено проведення оздоровчих заходів:
- повітряні та сонячні ванни, водні процедури;
- різні види спортивних, розважальних заходів, екскурсій, туристичних походів
- до раціону харчування дітей обов'язково включати свіжі овочі, фрукти.

         МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ

    Ще одним з головних напрямків в роботі завідувача є укріплення матеріально-технічної бази закладу, всі приміщення якого відповідають санітарним вимогам.
ДНЗ № 339– це комунальний заклад, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Однак, завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.
Адміністрація ДНЗ разом з колективом постійно працює над удосконаленням
матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб закладу проводиться централізованою бухгалтерією Департаменту гуманітарної політки управління освіти Дніпровської міської ради.
- протягом навчального року систематично здійснювалась виплата заробітної плати;
- вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті закладом комунальні послуги та енергоносії;
- вивіз твердих відходів;
- видалено травмонебезпечні дерева та проведено омолодження;
- проводилося технічне обслуговування системи доочистки води;
- частково надано миючі засоби.
Разом з заступником господарства  ДНЗ, Федоренко Н,М., постійно працюємо над розвитком матеріально-технічної бази ДНЗ.
Повноцінно функціонує музично-спортивна зала для свят, розваг, занять з фізкультури, музики; обладнано методичний кабінет, медичний кабінет та ізолятор.
    Наш заклад постійно працює над створенням сприятливих умов для особистісного становлення та всебічного розвитку кожної дитини дошкільного віку, робота ведеться у тісному контакті з батьками.
У нашому дошкільному навчальному закладі велика увага приділяється збереженню і зміцненню матеріальної бази, благоустрою території. Ці питання постійно та успішно вирішуються за активною участю всіх членів колективу закладу та за допомогою наших батьків усіх вікових груп, за що ми їм щиро вдячні.
Питання щодо створення належних умов функціонування дошкільного навчального закладу є і буде першочерговим.
Корисним внеском для дошкільного закладу були доброчинні внески батьків, які насамперед спрямовувалися на покращення матеріальної бази, санітарно-гігієнічних умов, естетичне оформлення приміщень, які надходили у вигляді товарів і робіт.
За період з 01.09.2017 року до 01.06.2018 року була надана матеріальна благодійна допомога батьків  на загальну суму – 91474,26 грн., а саме

у 2017-2018н.р. придбано і поставлено на облік:
Спецодяг для пом. вихователів -(6 комп.)- 5220,00 грн.
Постільна білизна – (49 комп.) -9800,00грн.
Рушники махрові –( 88 одн. )– 3220,00 грн.
Блуза «Українська» -( 2 одн. )-518,00 грн.
Мийка (ванна н/ж + шафа) -4792,00 грн.
Покривало ( 25 одн.) -3200,00грн.
Вікна  м/пластикові –(1 одн.) – 5130,00грн.,
Двері металеві вхідні група №1- 2100,99 грн.
Унітаз дитячий – (3 одн.) -1200,00 грн.
Змішувач води – (4 одн.) – 1260,00 грн.
Палиці гімнастичні – (21 одн. ) - 675,00 грн.
Стіл дитячий двомісний – (12 одн.) -  4836,00 грн.
Акустична система – 5600,00 грн.
DVD -1950,00 грн.
Стіл для малювання піском -(2 одн. ) - 1200,00 грн.
Віночки «Українські»  – (15 одн.) – 600,00 грн.
Стенди  - 1200,00 грн.
Методична література –1710,00 грн.
Електролампи- 1592,89 грн.
Миючи засоби- 8300,00грн.
Канцелярські товари -3575,38 грн.
Фарби - 2500,00грн.
Квіти розсада -  1200 грн.
Заправка ксерокса, принтера-800. 00 грн.
    Інтернет -1200, 00 грн.
Протягом навчального року була змога провести такі роботи:
Ремонт обладнання на дитячих майданчиках
Пофарбування обладнання на території.
Ремонт пральної машини – 900,00 грн.
Повірка вогнегасників – 174,00 грн.
Рукавів - 720,00 грн.
Ізоляції – 2500.00 грн.
Вивіз сміття - 3000,00 грн.
Ремонт ганку – 9000,00 грн.
Завезення піску – 1400,00 грн.
Лабораторні дослідження- 400 грн.
Всього : 91474,26 грн.
Проте існує ряд проблем, що потребують вирішення:
- ремонт асфальтного покриття на території закладу;
- залишається проблема оновлення обладнання на ігрових майданчиках;
- необхідна закупівля, стільців, шаф для роздягання, шаф для рушників,
- облаштування території закладу новим парканом;
- першочергово потребують капітального ремонту туалетні кімнати:  загального користування, груп: №1, медичного кабінету .
Я вдячна батькам, які допомагають нам в проведенні ремонтних робіт у закладі, створювати затишок та комфорт для дітей в групах.
Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою досить нові завдання.
Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.
Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.
Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками.
Дякую за увагу!

    Завідувач ДНЗ № 339                                   Н.Д. Камалова